Category: News

Press release september 2017

Project INCLUDE

 

Op 18 september zullen 7 leerlingen uit het VO vergezeld van 3 docenten vertrekken naar Ravenna in Italië om daar aan een vervolgmeeting van het internationale project INCLUDE deel te nemen. Centraal in het project staat o.a. de positie en integratie van sociale minderheden in de samenleving. Daarbij speelt ook het thema vluchtelingen een rol.

De leerlingen hebben zich goed voorbereid en hebben daarvoor contact gezocht en onderzoek gedaan naar vrijwilligersorganisaties die zich hier mee bezig houden. De resultaten worden daar gedeeld en het thema wordt in Italië verder uitgewerkt. Dat alles gebeurt in het Engels.

Noa de Haan, Ole Batterink, Luuk Altena, Sophie Pieters, Lucca van Schubert, Thirza van Enkhuijzen en Lienke Welink zullen Groene Welle daar vertegenwoordigen. Begeleiders zijn mevrouw Dullemond, mevrouw Woltinge en meneer Roosken.

 

Press release januari 2018

 

Persbericht – Zwolle, 1 februari 2018

 

Leerlingen Groene Welle naar Litouwen

 

Hoe betrek je meer mensen bij de maatschappij? Voor een antwoord op die vraag vertrekken zes derdejaars leerlingen vo van Groene Welle uit Zwolle op 5 februari naar Litouwen. Tijdens hun 7 daagse bezoek aan Siauliai slapen ze bij gastgezinnen, volgen ze lessen aan het Lieporiai Gymnasium, geven ze presentaties over Groene Welle, Nederland en ICT gebruik in de school en bezoeken ze initiatieven voor (jonge) mensen die buiten de boot zijn gevallen. Het bezoek vindt plaats in het kader van het Europese Erasmus+ uitwisselingsproject Include.

 

In dit uitwisselingsproject staat dit jaar het thema Integratie en respect voor andere culturen centraal. De derdeklassers van de Groene Welle werken binnen hierin samen met leeftijdsgenoten uit Litouwen, Griekenland en Italië. De reizen naar Griekenland en Italië zijn inmiddels achter de rug. In april 2017 gingen de leerlingen in Griekenland op bezoek bij een kliniek, waar artsen één dag per week vrijwillig werken zodat ook vluchtelingen gebruik kunnen maken van gezondheidszorg. In Italië bezochten ze in september 2017 een zeilschool die door gehandicapten wordt gerund en een restaurant waar ex-verslaafden en minderjarige vluchtelingen een vak leren om zo aansluiting bij de maatschappij te vinden.

 

In april komen leerlingen uit de drie andere landen naar Zwolle. De leerlingen van de Groene Welle presenteren dan een plan om jongeren die eenzaam zijn mee te laten draaien in de maatschappij. Ook staan een bezoek aan een verpleeghuis en de Voedselbank op het programma. De Groene Welle doet mee aan het uitwisselingsproject omdat ze het belangrijk vindt dat leerlingen kennis maken met andere culturen. Daarnaast zien ze andere buitenlandse scholen van binnen en leren ze het leven in het gastland in hun gastgezinnen van dichtbij kennen. Tijdens de uitwisselingen worden vaak stevige vriendschappen geboren. De bezoeken worden begeleid door docenten. Elke uitwisseling gaan andere leerlingen mee.

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Roosken, projectcoördinator telefoon 038-4671120, mail roosken@groenewelle.nl. Kijk voor meer informatie over de school op www.groenewelle.nl.

 

Erasmus+ 30th Anniversary: best practices in town

In Ravenna on 20th February we will have an international event to celebrate the Erasmus+ program 30th Anniversary. Here the programme

We chose this date because it’s the World Day of Social Justice and this is one of the main interests of our project.

In the morning, the students’ experience.

In the afternoon, the experts’ lectures and the teachers’ experience.